دفتر خاطرات نیمروزی

دفتر برنامه های سید علی ضیا

توجه کنید

 


 حمایــــــــــــــــــــت یادتون نرهروابط عمومی شبکه سه:
22021901
22021955

تلفن گویا:
22055025
22055717
و

روابط عمومی سازمان:
22168395
وبرای شهرستان ها:
162

مجریمون داره گل میکاره کا به به مثه همیشه :)

[ دوشنبه 5 فروردین1392 ] [ 19:20 ] [ زینب ]

[ ]

سید علی ضیا

 

 


 

[ دوشنبه 5 فروردین1392 ] [ 13:20 ] [ زینب ]

[ ]

خوش اومدین

 


[ پنجشنبه 1 فروردین1392 ] [ 23:43 ] [ زینب ]

[ ]

امضا سید علی ضیا

[ دوشنبه 11 اردیبهشت1391 ] [ 1:27 ] [ زینب ]

[ ]

دلنوشته های سید علی ضیا

[ شنبه 16 فروردین1393 ] [ 23:12 ] [ زینب ]

[ ]

عکسهای جالب به سبک خودم

dw69irfozqs8c4rm6515.jpg

[ شنبه 16 فروردین1393 ] [ 18:58 ] [ زینب ]

[ ]

عکسهای جالب به سبک خودم


[ چهارشنبه 13 فروردین1393 ] [ 23:0 ] [ زینب ]

[ ]

عکسهای جالب به سبک خودم

  


[ جمعه 8 فروردین1393 ] [ 23:0 ] [ زینب ]

[ ]

عکسهای جالب به سبک خودم

 [ پنجشنبه 7 فروردین1393 ] [ 14:15 ] [ زینب ]

[ ]

عکسهای جالب به سبک خودم
[ پنجشنبه 7 فروردین1393 ] [ 0:17 ] [ زینب ]

[ ]

عکسهای جالب به سبک خودم


[ چهارشنبه 6 فروردین1393 ] [ 14:8 ] [ زینب ]

[ ]

عکسهای سید علی ضیا
[ سه شنبه 5 فروردین1393 ] [ 19:27 ] [ زینب ]

[ ]

خاطراتی با علی ضیا


[ دوشنبه 5 فروردین1392 ] [ 23:25 ] [ زینب ]

[ ]

علی ضیا و دوستان و هواداران
[ دوشنبه 5 فروردین1392 ] [ 13:4 ] [ زینب ]

[ ]

عکسهای جالب به سبک خودم

[ پنجشنبه 1 فروردین1392 ] [ 22:23 ] [ زینب ]

[ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،